Hej!

Är du en av oss som på ett eller annat sätt jobbar med mat längs Nordens gröna bälte? Vi sitter på olika erfarenheter, insikter och kunskaper. Vi har också mycket gemensamt – som stoltheten över vårt område. Och viljan att utvecklas. Vi tror på att samarbeta med varandra och slå våra kloka huvuden ihop för att tillsammans nå längre.

Facebookgruppen

Vi vill skapa nya vägar för att dela erfarenheter och insikter. Lära av varandra för att öka upplevelserna och höja kvaliteten – både i den egna verksamheten och i regionen. Välkommen!