När du skapar din måltidsupplevelse så är det viktigt att välja din kund och möta dennes behov. Du behöver skapa olika upplevelser som passar olika kunder. Vem är kunden? Vad är viktigt för kunden? Det kan vara allt från när kunden vill resa till hur kunden bokar. Nu kommer du stegvis få en vägledning till hur du hittar just dina målgrupper.

Hur du hittar din målgrupp

Till din hjälp har du ett praktiskt verktyg. Ladda ned det nu eller efter att du gått igenom stegen.

Ladda ned PDF

Vad är kundens drivkraft?

Fokusera på den grupp som vill ha dig! Välj den målgrupp som är mest motiverad av det som du gör bra. En bra målgruppsbeskrivning bestämmer vilka som är din målgrupp men även vilka som inte är det. I denna utbildning har vi har valt att ta utgångspunkt i så kallade ”personas” som verktyg för att arbeta med din målgrupp eftersom geografiskt definierade målgrupper tenderar att bli generella. Det är ett verktyg som du kan använda för att hitta målgrupper till den upplevelse som du vill skapa.

1.

Vem är din kund?

Det finns många personas, alla med sina egna behov. Vi har valt tre personas som är särskilt intresserade av måltidsupplevelser, Gastronauten, Kulinaris och Samlaren. Här läser du mer om deras behov. Men tänk på att du även kan skapa din egen persona utifrån samma modell. Det är du som känner din kund bäst!

2.

Vad vill, och vill inte, din kund?

För att fånga målgruppens behov är en bra metod att definiera det som kunden verkligen sätter värde på (hjärtepunkter). Det är lika viktigt att definiera det som skulle kunna skrämma bort samma kund (smärtpunkter). På detta vis kan du ringa in vad hen söker och inte. Ibland kan det vara lättare att börja med smärtpunkterna och att eliminera dem, innan du börjar utveckla hjärtpunkterna. För även om du redan gör mycket som tilltalar din persona, så spelar det ingen roll om smärtpunkterna tar lika mycket plats.

3.

Anpassa kommunikationen efter persona

När du vet lite mer om personan som du vill rikta din måltidsupplevelse till är det dags att börja fråga sig hur du kan anpassa ditt budskap för att den ska verka så intressant som möjligt för just denna persona. Det här är ett steg att återkomma till när du har utvecklad din upplevelse och ska kommunicera den till din målgrupp på bästa möjliga sätt.

4.

Verktyg, exempel och vidareläsning

Verktyg

Här kan du ladda ner ett praktiskt verktyg för er att ta dig vidare i verksamheten, och lite inspiration och tips på vidareläsning för att utvecklas inom detta område.

Ladda ned pdf

Snyggt jobbat! Ta nästa steg.

Du har nu tagit det första kritiska steget och börjat ringa in din idé. Nästa steg tar bara några minuter och hjälper dig att ringa in din målgrupp.