När du valt din idé och din målgrupp är det dags att börja designa din smakupplevelse. Nu ska vi titta närmare på vilka ingredienser som är viktiga för att för att designa din upplevelse som möter den måltidsintresserade besökarens behov. Här får du med dig en grund att stå på, som du sen får möjlighet att fördjupa i nästkommande delar.

Designa din upplevelse

Till din hjälp har du ett praktiskt verktyg. Ladda ned det nu eller efter att du gått igenom stegen.

Ladda ned PDF

Gör din måltidsupplevelse minnesvärd

Att skapa en minnesvärd måltidsupplevelse handlar om att förvandla en produkt till en upplevelse. Exempelvis att gå från att sälja ost till att genomföra en ostprovning. Genuina smak- eller måltidsupplevelser med smak av platsen lämnar oförglömliga avtryck och gör att besökaren gärna återkommer, rekommenderar ett resmål eller delar upplevelsen vidare. Först ska vi titta på vilka delar en upplevelse innehåller. Du vill träffa kunden i hjärtat – hitta kundens så kallade ”sweetspot”.

1.

Planera din måltidsupplevelse

Nu har du valt idé och målgrupp. Nu är det dags att designa din upplevelse. Tänk på din upplevelse som en berättelse/story. Den har en början den har en mitt och ett slut. Hur skapar du en sammanhängande helhetsupplevelse? Det gäller att planera så mycket i detalj som det bara går. Att ägna detaljer tid och att göra det personligt, kommer att ge dig en fördel och öka värdet av upplevelsen. Beskriv hela måltidsupplevelsen från början till slut.

2.

Förstärk din måltidsupplevelse

Till din hjälp när du designar din upplevelse finns det fyra praktiska verktyg som hjälper dig att skapa både sammanhängande och minnesvärda måltidsupplevelser. Alla dessa verktyg bidrar till att stärka din måltidsupplevelse, men på olika sätt. Här går vi igenom vad nyttan är med var och ett av de fyra verktygen, som du kommer få möjlighet att använda dig av längre fram.

3.

Gör måltidsupplevelsen hållbar

När du skapar din måltidsupplevelse så är vissa saker nödvändiga att inkludera i designen. Det handlar om tre särskilt viktiga perspektiv som tillsammans gör upplevelsen långsiktigt hållbar.

4.

Verktyg, exempel och vidareläsning

Verktyg

Här kan du ladda ner ett praktiskt verktyg för er att ta dig vidare i verksamheten, och lite inspiration och tips på vidareläsning för att utvecklas inom detta område.

Ladda ned pdf

Snyggt jobbat! Ta nästa steg.

Du har nu tagit det första kritiska steget och börjat ringa in din idé. Nästa steg tar bara några minuter och hjälper dig att ringa in din målgrupp.

Använd nu verktygen för att förstärka din upplevelse genom att designa den noggrant från start till mål.

Välj det verktyg du vill utforska